En timme på badstranden – Lika effektivt som en timme i ett solarium?

Skillnad på solarium och sol? Solarium och sol samma dag? Solarium och sola ute samma dag? Kan man blanda sol och solarium? Dessa är några av de vanligaste frågorna när det solarium och sol vilka vi ska försöka ge viss vägledning till nedan.

Om människan hade samma respekt för den vanliga solen som för ett solarium så skulle vi aldrig tillbringa mer än en timme i taget på en svensk badstrand.

Solariesolandet i Sverige är väl reglerat och kontrollerat. Det gör att det är lätt att få en lagom mängd UV-ljus på kroppen i ett solarium. Vad få tänker på är solens styrka och att den blir starkare desto längre söder ut vi reser. Med hjälp av något som kallas UV-index går det att göra intressanta jämförelser.

  • 10 min i Stockholmstraktens sol motsvarar ca 6 min i ett solarium med 100 W solarierör
  • I norra Grekland motsvarar 10 min solande ca 9 min i ett solarium med samma rörtyp
  • Jämfört med den Thailändska solen ger 10 minuter på stranden lika mycket UV-ljus som 14 minuter i ett solarium med 100 W solarierör.

Oavsett om du solar i solarium eller på stranden så ska du alltid anpassa soltiden till din hudtyp. Hos oss på Suntana finns mer information om detta på alla våra solarium anläggningar.

Våra olika solarium har godkända rör i styrka 100 – 180 W, dvs mycket effektiv och säker solning.

Skillnad på solarium och sol?

Vad är det för skillnad solarium och sol? Jämfört med solen har moderna solarier starkare UV-A ljus och svagare UV-B ljus. Vid solbadande i solarium kan du ofta se att huden antar en gråbrun färg nästan omgående. Denna direktpigmentering erhålls av UV-A ljuset och sitter oftast inte i sig mer än ett par timmar. Den solbränna (pigmentering) vilken håller länge får du genom att låga doser UV-B ljus (eller högre doser UV-A ljus) stimulerar de celler (melanocyter) vilka bildar nya pigmentkorn (melanin). Dessa pigmentkorn, vilka ligger längre ner i hudlagret, är ursprungligen ljusa. Vid solning förflyttar sig dessa pigmentkorn långsamt uppåt mot det övre hudlagret och mörknar vilket ger en rödbrun färg. Denna process tar mellan tre och fem dagar. Det är UV-A ljuset i kombination med blodets syre som gör att pigmentkornen mörknar. På vandringen upp mot det övre hudlagret plattas pigmentcellerna ut och får en skyddande funktion. Samtidigt gör UV-B ljuset att överhudens skikt blir något tjockare och du får således ett skydd mot överexponering av UV-ljus. Vid solbadande i solarium kan du få en skyddsfaktor motsvarande solkrämernas värde 5 (beroende på hur stor andel UV-B, som finns i ljuset). Den svenska solen kan, om ovanstående process fungerar optimalt, bidra med motsvarande värde 20.

Solariets ultravioletta strålning är i stort sett likadan som solens, dock med den viktiga skillnaden att solariets UV-B ljus är gynnsammare för huden, detta p.g.a. att andelen UV-B är lägre än i solen. Solariet ger dessutom alltid samma ljus (samma andel UV-A och UV-B) varje gång du solar. Det gör inte solen p.g.a. att dess intensitet ständigt förändras. Slutligen finns en viktigt skillnad mellan traditionellt solbadande och solarium.

Hos oss på Suntana upplever du Stockholms bästa solupplevelse när du vill, oavsett väder!

Sola smart – undvik att bränna dig

När du solar i moderna solarier, vilka har hög andel UV-A ljus och liten andel UV-B ljus, är risken mindre att du bränner dig jämfört med exponering i vanligt solljus. Men precis som med traditionellt solbadande i solen gäller det att inte överdriva. En solbränna går inte att påskynda genom att sola intensivare. Gör du det riskerar du bara att bli bränd. Rom byggdes inte på en dag och detsamma gäller för en vacker solbränna!

Solbränna – bara fåfänga?

Som du säkert känner till är solen nödvändig för allt liv på jorden. Solens ljus ger energi och livsglädje till såväl människor som till djur och växter. Människan gillar sol och dess positiva effekter. Det är vetenskapligt bevisat att solbad har gynnsamma effekter på ämnesomsättningen, nervsystemet, hjärtat, blodcirkulationen, blodet och prestationsförmågan. Vitamin D3 bildas genom solens ultravioletta strålar och under den mörka årstiden kan solbadande i solarium tillföra vitamin D3 vilket bl.a. kan förebygga rakitis och benskörhet. För att jämna ut en eventuell brist av vitamin D3 krävs relativt kort tid i ett solarium, långt under den tid som krävs för att bygga upp en långvarig solbränna. Solning är alltså bra för annat än fåfängan!

Tips för ”den perfekta solbrännan”

Den som i folkmun brukar kallas ”Den perfekta solbrännan” får Du inte efter att sola en gång. Den fina djupare solbrännan måste byggas upp. Vi på Suntana rekommenderar att du i början solar 2 – 3 gånger per vecka, och då med lite kortare intervaller på mellan 10 och 15 minuter, för att sedan underhålla solbrännan med en solning per vecka och då med längre soltid på mellan 15 och 20 minuter. För att få snabbare effekt kan du med fördel använda solkrämer vilka inom kort finns att köpa i vår varuautomat. Tänk på att Rom inte byggdes på en dag och detsamma gäller för en vacker solbränna!

Vad händer med huden när solbrännan kommer?

När du blir solbränd pigmenteras huden och det övre hudlagret blir tjockare. Pigmentet, som finns i människans överhud, skyddar de underliggande vävnaderna mot överexponering av solljus. Nytt pigment bildas och pigmentkornen mörknar vilket i sin tur leder till att du blir brun. Detta sammantaget är kroppens sätt att skydda huden mot för mycket solljus.

Varför är solarium så bra?

  • Oavsett väderlek och tid på året så kan du sola
  • Det är lättare att få en jämn och fin solbränna i ett solarium jämfört med att ligga på badstranden
  • Har du varit utomlands så kan du förlänga semestersolbrännan något genom att sola hos oss
  • Det är billigare att åka till oss än till badstranden på Mallorca för att få ”Den perfekta solbrännan”
  • Solen går upp och ner vissa tider och ger olika effekt under olika tider. Hos oss solar du när du vill under våra långa öppettider (07.00 – 22.30 alla dagar) med samma höga kvalité under hela solningen